Financiën

Overzicht baten en lasten 2023
Baten uit hoofde van beleggingen€34.177
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 19.363
Algemene kosten€ 1.714
Totaal bestedingen€ 21.077
Saldo van baten en lastenpositief€ 13.100
Overzicht baten en lasten 2023

De schenkingen in 2023 hebben betrekking op 7 projecten:

Zaans erfgoed (1 project) € 2.500

Zaanse culturele evenementen (3 projecten) € 10.413

Zaanse geschiedenis: (1 project) € 1.250

Zaanse natuur en landschap (2 projecten) € 5.200

Cumulatieve cijfers 2006-2023

Baten uit hoofde van beleggingen€ 224.094
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 241.249
Algemene kosten€ 14.339
Totaal bestedingen€ 255.588
Saldo van baten en lastennegatief€ 31.494
Cumulatieve cijfers 2006- 2023