Financiën

Overzicht baten en lasten 2022
Baten uit hoofde van beleggingen(€26.339)
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 21.250
Algemene kosten€ 1.519
Totaal bestedingen€ 22.769
Saldo van baten en lastennegatief(€ 49.108)
Overzicht baten en lasten 2022

De schenkingen in 2022 hebben betrekking op 10 projecten:

Zaans erfgoed (3 projecten) € 12.000

Zaanse culturele evenementen (2 projecten) € 3.350

Zaanse geschiedenis: (4 projecten) € 2.900

Zaanse natuur en landschap (1 project) € 3.000

Cumulatieve cijfers 2006-2022

Baten uit hoofde van beleggingen€ 189.917
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 221.886
Algemene kosten€ 12.625
Totaal bestedingen€ 234.511
Saldo van baten en lastennegatief€ 44.594
Cumulatieve cijfers 2006- 2022