Financiën

Overzicht baten en lasten 2021
Baten uit hoofde van beleggingen€47.415
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 16.518
Algemene kosten€ 2.043
Totaal bestedingen€ 18.561
Saldo van baten en lastenpositief€ 28.854
Overzicht baten en lasten 2021

De schenkingen in 2021 hebben betrekking op:

Zaans landschap (2 projecten, waaronder de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs 2021) € 6.021
Zaans erfgoed (2 projecten) € 2.250
Zaanse geschiedenis: (3 projecten, waaronder de Bredenhofprijs 2021) € 8.247

Cumulatieve cijfers 2006-2021

Baten uit hoofde van beleggingen€ 216.256
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek€ 200.636
Algemene kosten€ 11.106
Totaal bestedingen€ 211.742
Saldo van baten en lastenpositief€ 4.514
Cumulatieve cijfers 2006- 2021