BredeNHof Stichting algemeen

Bredenhof Stichting is op 20 februari 2006 als 'Goede Doelenfonds' opgericht. Het fonds ondersteunt in beginsel initiatieven en projecten die de versterking van de identiteit van de Zaanstreek beogen. Hiertoe worden in concreto initiatieven en projecten gerekend op het gebied van:


  • Zaans erfgoed
  • Zaanse geschiedschrijving
  • Het typisch Zaanse cultuurlandschap (het zgn. slagenlandschap)

Sinds de oprichting zijn rond 80 projecten (stand tot 2022) op bovenstaande gebieden financieel gesteund. Voorbeelden van gesteunde projecten zijn weergegeven onder 'Projecten'.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Ron Sman te Zaandijk, voorzitter Stuur een mail
  • Marry van der Aar te Koog a/d Zaan, secretaris Stuur een mail
  • Jelmer Poutsma te Wijdewormer, penningmeester
  • Frans Hoving te Zaandijk, bestuurslid
  • Erik Boukens te Westzaan, lid raad van advies

Het bestuur is onbezoldigd, de Stichting verstrekt geen kostenvergoeding aan bestuursleden.