Beleidsnota BredeNHof Stichting

Bredenhofstichting is op 20 februari 2006 als 'Goede Doelenfonds' opgericht. Het fonds ondersteunt in beginsel initiatieven en projecten die de versterking van de identiteit van de Zaanstreek beogen. Als belangrijke elementen van die identiteit worden gezien: het erfgoed, de streekgeschiedenis en het cultuurlandschap. In het onderstaande zijn de overwegingen van de Stichting bij haar beleidskeuzes en de nadere invulling ervan weergegeven.