Aanvraag criteria


 1. De aanvraag bij ons fonds dient schriftelijk te worden ingediend bij het secretariaat van de Bredenhof Stichting: Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk - of via onderstaande digitale mogelijkheid.
 2. De aanvrager dient over rechtspersoonlijkheid te beschikken (stichting of vereniging)
 3. De aanvraag dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
  • Een duidelijke beschrijving van het project waaronder het belang.
  • Een aanduiding van het maatschappelijk draagvlak van de aanvrager en zijn project (zoals aantal leden, donateurs, vrijwilligers).
  • Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.
  • Een gespecificeerde begroting van de kosten van het project met zo mogelijk verdere documentatie, zoals offertes.
  • De jaarrekeningen van de afgelopen 2 jaren.
  • De eigen bijdrage in de financiering van het project.
  • De vermelding van de aanvragen bij andere financiers/subsidiegevers.
  • De vermelding van de bankrekening.
 4. In sommige gevallen worden door de Bredenhof Stichting aanvullende vragen naar aanleiding van de aanvraag gesteld.
 5. Er zal geen steun worden verleend aan het lenigen van exploitatietekorten.
 6. Op de aanvraag zal schriftelijk door de Bredenhof Stichting worden gereageerd. Er wordt naar gestreefd deze reactie uiterlijk binnen 1.5 maand uit te brengen.

 

Digitaal aanmelden van uw project
Image

  secretariaat Bredenhofstichting
  p/a Lagedijk 88
  1544BJ Zaandijk