Startpagina Bredenhofstichting
 

 

Voorbeelden van gesteunde projecten:

 

Stichting Behoud Biksteenmolen De Vlijt te Oostzaan

Biksteenmolen De Vlijt is voor 1900 gebouwd en wel aan het Kalf te Zaandam. De molen is in 1945 naar Oostzaan (bij de Jacob Cornelisstraat) gehaald en raakte zwaar in verval. De voor het behoud van de kleine molen opgerichte stichting heeft inmiddels de molen hersteld. De bijbehorende werkschuur moet echter nog worden opgeknapt. Voor de dekking van de kosten hiervoor heeft de Bredenhofstichting een bijdrage verstrekt.

Biksteenmolen De Vlijt
Beeldbank van Vereniging De Zaansche Molen

Op 25 september 2020 is het museum de Wereld van Windmolens op de Zaanse Schans geopend. In dit museum kan men de geschiedenis en de betekenis van de molens, als Nederlands erfgoed van wereldklasse, ervaren. Dit verhaal bestrijkt ruim drie eeuwen Zaanse industriemolens. Naast molens en molenmodellen bezit dit museum 35.000 boeken, document, bouw- en constructietekening, eigendomsakte windbrieven en een grote collectie beeldmateriaal, waaronder foto’s en ansichtkaarten. Deze bijzondere collectie verdient het om voor een groter publek toegankelijk te worden door middel van een digitale ontsluiting. Bredenhofstichting heeft een bijdrage verstrekt voor de Beeldbank van Vereniging De Zaansche Molen. 

World of Windmills
Willem Uppink, behangsel- en landschapsschilder

Onder de titel Willem Uppink (1767-1849), behangsel- en landschapsschilder is de laatste behangselschilder in Nederland op een fraaie wijze belicht. Van Uppink zijn drie behangselensembles ter plaatste bewaard gebleven: in de Tuinkamer van het Honig Breethuis, in een woonhuis in Zaandijk en in een Amsterdams grachtenpand. Het boek legt het oeuvre vast en documenteert de gedetailleerde kunst en betekenis van Uppink in paginagrote kleurenfoto’s en begeleidende tekst. Bredenhofstichting heeft Stichting Honig-Breet Huis een bijdrage gegeven voor de uitgave van dit boekwerk.

Willem Uppink
Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap

De Zaanse industrie weet zich sinds de zestiende eeuw steeds te transformeren, waardoor zij levensvatbaar blijft en nog steeds bestaat. Industrie en industrieel erfgoed hebben tot op heden bijgedragen aan een nieuw bloei van de Zaanstreek. In het boek spelen drie belangrijke factoren voor deze ontwikkeling een grote rol: de vernuftelingen – de molenmakers, de uitvinders, de ingenieurs en de technici, de kooplieden, die zich tot fabrikant en ondernemer ontwikkelen en het landschap, de basis voor een verkeersinfrastructuur die steeds is aangepast. Dit belangwekkende boek geeft een helder inzicht in de economische ontwikkeling van de Zaanstreek.

Vernuftelingen en kooplieden
Vereniging Historisch Zaandam

Elk vroegere Zaangemeente beschikt al enige tijd over een eigen historische vereniging. Zaandam ontbrak nog in het rijtje. In 2018 was het zover: Vereniging Historisch Zaandam werd opgericht. Bredenhof Stichting heeft de nieuwe vereniging voorzien van startkapitaal.

Vereniging Historisch Zaandam
Stichting Kalverpolder

Boten zijn voor de vrijwilligers van de zeer actieve Stichting Kalverpolder van grote betekenis. Zonder boten zouden er geen werkzaamheden op de vele vaarpercelen in de polder uitgevoerd kunnen worden. Een beschermend botenhuis op de ligplaats van de boten is op zijn beurt weer van belang voor de conditie van boten en motoren. Het bestaande botenhuis moest worden afgebroken wegens flinke palenrot. Een nieuw botenhuis moest worden gebouwd. De kostbare fundering van het nieuwe botenhuis werd mogelijk gemaakt door onder meer de financiële steun van de Bredenhof Stichting.

Stichting Kalverpolder
Molencomplex De Paauw te Nauerna
Stichting Zaanse Pakhuizen heeft in haar nog korte bestaan een bijzondere positie in de Zaanstreek opgebouwd. In een relatief korte tijd heeft zij zich ontfermd over een aantal bijzondere typisch Zaanse monumenten: meerdere pakhuizen, houtloodsen en een molenschuur, deze vervolgens gerestaureerd en daarmee voor komende generaties veiliggesteld. Daarnaast is in Nauerna een prachtig molencomplex gerealiseerd, dat, althans wat het molengedeelte betreft, een belangrijke functie zal vervullen bij het weer zichtbaar maken van een belangrijk oud-Zaanse bedrijvigheid: de zeildoekindustrie. Bredenhof Stichting heeft ongevraagd besloten het succesvolle Paauw-project met een bijdrage te steunen.
De Paauw te Nauerna
Jubileum Zaanse Kaper

De historische kostuumgroep de 'Zaanse Kaper' bestaat in 2019 25 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt een feestelijke middag georganiseerd met een doorlopende tentoonstelling, een videopresentatie van hoogtepunten in de afgelopen 25 jaar en een lezing over sieraden door een bekende deskundige op dit gebied. Bredenhof Stichting heeft dit evenement financieel gesteund.

Jubileum Zaanse Kaper
Theaterstuk 'De ijzeren duim' in Jisp

In juni 2018 brachten PPG Paletkwartet en Herleving 1898 een theaterstuk over de beroemde Jisper ledezetters uit de 17e eeuw. In 'De IJzeren Duim' draait het allemaal om het historische gegeven dat in Jisp twee ledezetters, Willem Taemsz – bijnaam IJzeren Duim – en Cornelis Ploegh kreupele mensen konden genezen door hun de botten opnieuw te breken en opnieuw te zetten. Met een wandeling door het lintdorp Jisp werd op meerdere locaties het verhaal van de ledenzetters theatraal vormgegeven. Bredenhof Stichting heeft het initiatief hiertoe financieel gesteund.

De ijzeren duim
Atlas Oer IJ

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ. Een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde. De Stichting Oer-IJ is een bewonersinitiatief van betrokken burgers die zich belangeloos inzetten voor het op de kaart zetten van dit gevarieerde landschap. Een aantrekkelijk, leesbaar en informatief boek over de vele kwaliteiten van het Oer-IJ gebied biedt de mogelijkheid om de rijke landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het gebied in beeld te brengen. Bredenhofstichting steunt dit initiatief met een financiële bijdrage.

Atlas Oer-IJ
Restauratie en beperken wateroverlast 'De Beeldentuin' te Zaandijk

Stichting De Beeldentuin is eigenaar van de uit 1804 stammende Beeldentuin te Zaandijk. Haar bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van locale vrijwilligersorganisaties. De Beeldentuin omvat vier zandstenen beelden en 1 marmeren beeld op hardstenen voetstukken stellen voor: Bachus , Morgen, Middag, Avond en Nacht. Claas Adriaansz Honig kocht de beelden op een veiling in Zaandam en liet ze in 1804 in de tuin van Grietje Jans Haremaker, tegenover haar huis (nu het oude Raadhuis) opstellen. De beelden komen oorspronkelijk uit de Tuin der Vermaak bij het Huis van Polanen in Halfweg, eigendom van de rijke doopsgezinde Zaankanter Nicolaas Calff (1677 -1734). De Beelden werden vervaardigd in een Italiaanse Steenhouwerij. De Beeldentuin een 'Zaans Pronkjuweel' De Beeldentuin vraagt om een opknapbeurt van de tuin en het theehuis en om voorzieningen om de wateroverlast te beperken. Bredenhof Stichting heeft een bijdrage verstrekt ter dekking van de kosten hiervoor.

Beeldentuin
Jubileumsymposium St. Kalverpolder en Ver. Ongeschonden Westzijderveld

Bijna 100 belangstellenden woonden op 6 oktober 2016 in het Zaans Museum het symposium bij met de titel: 'Vrijwilligers in Natura (2000)'. Onder de belangstellenden waren vrijwilligers van beide jubilerende organisaties, vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, Zaanse gemeenten, van terreinbeheerders als Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland en bestuursleden van (Zaanse) natuur/vrijwilligersorganisaties en goede doelenfondsen. Een manifest met aanbevelingen voor de versterking van de inzet van vrijwilligers vormde het sluitstuk van dit geslaagde evenement. Bredenhof Stichting heeft het initiatief gesteund met een financiële bijdrage.

 

Varende verhalenbank
Stichting Hemmesgroep

De Stichting Hemmes Groep is in 2012 opgericht door een groep betrokken Zaankanters. De stichting heeft een plan ontwikkeld voor het nagenoeg onbebouwde schiereiland de Hemmes in Zaandam.Het plan beoogt een typische Zaanse en duurzame wijk met ruimte voor woningbouw, bedrijfjes en het terugbouwen van een aantal molens dat ooit op deze plek heeft gestaan. De molens worden voorzien van een generator in de kap waarmee stroom wordt opgewekt. Bredenhof Stichting heeft de Hemmes Groep gesteund met een financiële bijdrage bedoeld voor de dekking van voorbereidingskosten.

 

Varende verhalenbank
Vereniging Vrienden van Stadsherstel

De vereniging Vrienden van Stadsherstel ondersteunt de restauratie van de toren van de Zaandijker Kerk en daarmee ook het toegankelijk maken van deze toren. Het zinvolle initiatief om dit beeldbepalende monument voor toekomstige generaties te behouden heeft Bredenhof Stichting doen besluiten om ook dit project financieel te ondersteunen.

 

Varende verhalenbank
Stichting Industrie Cultuur Zaanstreek

Bredenhof Stichting heeft het project 'De varende verhalenbank' gesteund. Met dit immateriele erfgoedproject zijn vele verhalen van Zaankanters op film vastgelegd over Zaanse bedrijven en over wat al die industrie voor deze mensen hebben betekend. Na afloop van het festival heeft de bank een permanente functie bij het Zaans Museum gekregen. Het doel daarvan is dat het daar een verzamelplaats wordt van steeds meer verhalen rond de Zaanse bedrijven.

 

Varende verhalenbank
Stichting Wormerveerse Vermaning

De Wormerveerse Vermaning heeft in het kader van de transformatie van gebedshuis naar cultuurtempel een grondige restauratie en verbouwing ondergaan. Bredenhof Stichting heeft dit voor het culturele leven van Wormerveer zo belangrijke project graag gesteund.

 

De Wormerveerse Vermaning
Aankoop 'Zaans' schilderij van Monet voor het Zaans Museum

Het Zaans Museum heeft voor ruim € 1.1. miljoen een schilderij van Claude Monet (1840-1926): De Voorzaan en de Westerhem aangekocht.

De Franse schilder vervaardigde het doek tijdens zijn verblijf in Zaandam in 1871. Bredenhof Stichting heeft deze aankoop gesteund.

 

Claude Monet - Voorzaan
'documentaire over de herbouw van het Wevershuis'

In 2011 is in Assendelft een deels 17e eeuws huis  van een wever afgebroken en in 2015 herrezen op de Zaanse Schans.

Bredenhof Stichting heeft aan de Zaanse Houtacademie een bijdrage verstrekt voor een documentaire over de herbouw van het Wevershuis.

 

Wevershuis - aanse Schans
'Leven Langs de Liniedijk'

In dit boek wordt de totstandkoming van het Noordwestelijke gedeelte van de Stelling van Amsterdam belicht. Tevens is uitvoerig het gebruik van en het leven in de forten belicht, zowel in de periode voor de Eerste Wereldoorlog, de jaren tot de Tweede Wereldoorlog als de jatren daarna. Voor de totstandkoming van het boek hebben vrijwilligers, verenigd in de werkgroep van het Fort bij Krommeniedijk, een belangrijke rol gespeeld.

Bredenhof Stichting heeft het initiatief voor deze uitgave van harte gesteund.

leven langs de liniedijk
Zaans Museum: 'Verzameling 1874 Zaanse Merkwaardigheden'

Het tweede deel van de herinrichting van het museum betreft het opnieuw tonen van de fameuze tentoonstelling over de cultuur van de vroegmoderne Zaanse kooplieden en fabrikanten, zoals die in 1874 in het Stadhuis op de burcht in Zaandam onder de titel 'Zaanse Merkwaardigheden’ te zien was. De objecten waren onderdeel van de verzameling van Jacob Honig. Medio december 2014 is dit onderdeel van de herinrichting voltooid.

Bredenhof Stichting heeft de totstandkoming van de nieuwe inrichting voor deze Verzameling, tesamen met andere Zaanse fondsen, gesteund.

foto: Mike Bink

1874 - zaans merkwaardigheden
Zaans Museum: 'De Zaanstreek maakt het'

Na jarenlange voorbereidingen opende het Zaans Museum in oktober 2014 de nieuwe presentatie ‘De Zaanstreek maakt het!’ Deze presentatie heeft als thema De Zaanstreek maakt het! De nieuwe permanente tentoonstelling werpt een nieuwe blik op de collectie en de verhalen over de Zaanstreek toen, nu en straks.

Bredenhof Stichting heeft een bijdrage gegeven voor de totstandkoming van deze permante nieuwe tentoonstelling.

foto: Mike Bink

'Hout aan de Zaan'

Naast de beschrijving van de vele houthandels in de Zaanstreek worden onder meer ook uitvoerig het werk op de in de Zaandamse haven en op de houtwerven belicht, als ook de houtstakingen van 1914 en 1929. De Zaanse houtbranche vertegenwoordigde in het verleden een omvangrijke economische en ook sociaal interessante tak.

Bredenhof Stichting heeft een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van de totstandkoming van dit boekwerk.


Hout aan de Zaan
Herstelwerkzaamheden voor oliemolen 'de Zoeker'
Eind 2012 zijn flinke herstelwerkzaamheden aan oliemolen 'de Zoeker' aan de Zaanse Schans uitgevoerd. Bredenhofstichting heeft voor dit doel een financiele bijdrage verstrekt en wel voor de vervanging van de zogenaamde windpeluw van de molen.

Molen de Zoeker
Elout Wytema Stichting
Elout Wytema Stichting heeft de restauratie ter hand genomen van het pand Lagedijk 14 te Zaandijk. Dit 17e eeuwse pand, waarin het papiermakersgeslacht Breet meer dan 200 jaar heeft gewoond zal weer in de oorspronkelijke 17e/18e eeuwse staat worden teruggebracht. Het is de bedoeling dat het pand na de restauratie als 'Chocolaterie' zal worden gebruikt. Bredenhof Stichting heeft een financiële bijdrage voor de restauratie toegezegd.

Monumenten Spreken
De Zaanse Stichting 'Monumenten Spreken' heeft zich tot doel gesteld om mini-documentaires te vervaardigen waarin de achtergronden van alle 28 Zaanse oorlogs- en verzetsmonumenten worden belicht. Bredenhof Stichting heeft dit project gesteund met een financiële bijdrage voor de mini-documentaire van het verzetsmonument bij het Koogerpark.

5 jaar stichting Kalverpolder

Op 26 september 2011 bestond stichting Kalverpolder 5 jaar. Deze succesvolle vrijwilligersstichting heeft in dit kader een jubileumboekje uitgegeven. Bredenhof Stichting heeft deze uitgave financieel gesteund.
 

Stichting Wormerveerder Vermaning

Stichting Monet in Zaandam

Op 23 mei 2011 is het eerste exemplaar van het fraai uitgevoerde boekwerkje 1871 Monet Zaandam aan Burgemeester Geke Faber overhandigd.

Onze stichting heeft een financiële bijdrage gegeven ten behoeve van de totstandkoming van dit boekwerkje. Het boekje bevat afbeeldingen en beschrijvingen van alle 25 schilderijen die Claude Monet gedurende zijn verblijf van 4 maanden in Zaandam heeft geschilderd.

De tekst is in 4 talen geschreven: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Stichting Wormerveerder Vermaning

Stichting Zaanse Pakhuizen

Bredenhof Stichting heeft een financiële bijdrage toegekend voor de dekking van de restauratiekosten van Molenschuur 'De Paauw' te Nauerna. Deze molenschuur uit 1669 bevat een oorspronkelijke inpandige blokmaalderswoning. Het is de bedoeling dat ook het molenlijf weer opgericht gaat worden en ingezet zal worden voor de opwekking van windenergie. De molenschuur zal na de restauratie gebruikt kunnen worden als werkruimte voor vrije beroepers of als werkplaats voor handwerkslieden. De molenschuur is een prachtig element in het ensemble van Nauernase Vaart, de Schermersluis, de Noorder IJ- en Zeedijk en het nabijgelegen Pakhuis 'de Archangel'

Stichting Wormerveerder Vermaning

Jisperkerk

Bredenhof Stichting heeft een financiële bijdrage verstrekt voor de restauratie van de eeuwenoude, monumentale zerkenvloer. Een steenhouwerij uit Utrecht heeft de zerken gerestaureerd en herlegd. Een aardige klus; de ene zerk is veel dikker als de andere en daarvoor is veel slijpwerk gedaan.

Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling (ZOV)

Bredenhof Stichting heeft de inhaalslag van de basisregistratie van de collectie van de ZOV financieel gesteund. Hiermee werd de toegankelijkheid van deze collectie sterk bevorderd. Deze collectie bestaat uit vele duizenden Zaanse objecten die in de loop van meer dan 100 jaar zijn samengebracht en is ondergebracht in het Zaans Museum en het Honig-Breethuis te Zaandijk.

Stichting Kalverpolder

Stichting Kalverpolder is in 2006 met een groot aantal vrijwilligers van start gegaan met het doel de verruiging van de Kalverpolder tegen te gaan. Bredenhof Stichting heeft de geldmiddelen verstrekt voor de aanloopfase. Tevens werd een lening verstrekt voor de koop van een lastpakker op rupsbanden voor het verrijden van gemaaid riet op drassig terrein.

In 2011 staat Bredenhofstichting mede garant voor de aanschaf van een veenweidetractor.


Stichting Weefhuis

Bredenhof Stichting droeg zorg voor de financiering van een voorraadruimte / kelder van dit Rijksmonument. Het Weefhuis wordt nu al jaren intensief gebruikt, in het bijzonder als expositieruimte voor (Zaanse) kunstenaars.

Vereniging Zaansche Molen

Het Jonge Schaap aan de Zaanse Schans is een replica van de in 1942 gesloopte houtzaagmolen en is een zogenaamde bovenkruier. Bredenhof Stichting heeft de middenbalk voor de kap van de in 2007 gereedgekomen molen gefinancierd. De molen produceert nu al jaren met veel succes gezaagd hout.

Stichting Behoud Cultureel erfgoed Verkade

Voor het Verkade-paviljoen van het Zaans Museum heeft Bredenhof Stichting een financiële bijdrage voor de fotowand verstrekt.

Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving

Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving startte in 2006 met de voorbereidingen voor de totstandkoming van een omvangrijke uitgave over de Zaanse geschiedenis. Deze uitgave kan worden gezien als een 21ste eeuws standaardwerk van de Zaanse geschiedenis. Voor de inhoud zijn 25 Zaanse en niet-Zaanse historici verantwoordelijk geweest. Gezien het belang van deze uitgave voor de Zaanstreek, maar ook daarbuiten, heeft Bredenhof Stichting zich bij de aanvang van het project, tesamen met Vereniging Zaans Erfgoed en Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed, opgeworpen als hoofdsponsor. Het boekwerk is gereedgekomen op 8 november 2012.
 
 
fotografie: Mark van Westervoort en
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade
Jisperkerk en Honig-Breethuis