Startpagina Bredenhofstichting
 

Overzicht baten en lasten 2019:

Baten uit hoofde van beleggingen
  € 31.938
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 24.500  
Algemene kosten € 673  

Totaal bestedingen   € 25.173
   
Saldo van baten en lasten   € 6.765

De schenkingen in 2019 hebben betrekking op:

Zaanse geschiedenis (5 projecten) € 5.000
Zaans landschapsbeheer (1 project) € 5.000
Zaanse cultuurevenementen (4 projecten) € 4.500
Zaans erfgoed: monument: (1 project) € 10.000

Cumulatieve cijfers 2006- 2019:

Baten uit hoofde van beleggingen   € 188.637
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 174.268  
Algemene kosten € 8.420  

Totaal bestedingen   € 182.688

Cumulatief positief saldo   € 5.949