Startpagina Bredenhofstichting
 

Overzicht baten en lasten 2020:

Baten uit hoofde van beleggingen
  - €19.736
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 9.850  
Algemene kosten € 643  

Totaal bestedingen   € 10.493
   
Saldo van baten en lasten negatief

€ 30.229

De schenkingen in 2020 hebben betrekking op:

Molenmuseum voor Beeldbank € 7.350
Zaanse cultuur - historie (3 projecten) € 1.750
Zaanse geschiedenis: (3 projecten) € 1.250
Restitutie cultureel evenement uit 2019 -€ 1.000

Cumulatieve cijfers 2006- 2020:

Baten uit hoofde van beleggingen   € 168.841
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 184.118  
Algemene kosten € 9.063  

Totaal bestedingen   € 193.181

Cumulatief negatief saldo   € 24.340