Startpagina Bredenhofstichting
 

 

Overzicht baten en lasten over de jaren 2006- 2016:

 

Baten uit hoofde van beleggingen   € 153.251
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 140.085  
Algemene kosten € 6.560  

Totaal bestedingen   € 146.645

Batig saldo   € 6.606