Startpagina Bredenhofstichting
 

 

Overzicht baten en lasten over de jaren 2006- 2017:

 

Baten uit hoofde van beleggingen   € 174.413
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 144.085  
Algemene kosten € 7.199  

Totaal bestedingen   € 151.284

Cumulatief batig saldo t/m 2017 
  € 23.129