Startpagina Bredenhofstichting
 

 

Overzicht baten en lasten over de jaren 2006- 2018:

 

Baten uit hoofde van beleggingen   € 156.699
Schenkingen aan projecten in de Zaanstreek € 149.768  
Algemene kosten € 7.747  

Totaal bestedingen   € 157.515

Cumulatief nadelig saldo t/m 2018 
  € 816